Rozmowa przy Komunii

–Cześć Jezu, jestem. Przyszedłem.
–Ja też Jestem.
–No to Jesteśmy!

Reklamy